Hydroksyl zabija bakterie, wirusy i zarodniki pleśni. Wchodzi w reakcję z lipidami, białkami węglowodanami i innymi związkami organicznymi, które tworzą błonę komórkową.

Hydroksyl, a ozon

Ozon jest powszechnie zanany jako wysoce skuteczny neutralizator zapachów. Ze względów bezpieczeństwa obszar poddawany oczyszczaniu ozonem, musi być całkowicie zamknięty dla ludzi i zwierząt.

Dlatego właśnie w NASA zainicjowano badania nad innymi możliwościami usuwania przykrych zapachów na stacjach kosmicznych. Naukowcy pracowali nad taką metodą oczyszczania powietrza, która utrzyma skuteczność ozonowania, ale jednocześnie będzie bezpieczna i możliwa do zastosowania w obecności ludzi.

Hydroksyl - zastosowany w NASA

Innowacyjna amerykańska technologia z NASA

Wprowadzamy na rynek polski hydroksyl jako środek odkażający

Hydroksyl

Oprócz ozonu, który jako warstwa w naszej atmosferze stanowi skuteczną ochronę przed promieniowaniem UV, w naturze występuje również rodnik hydroksylowy.

Jest to neutralna forma jonu hydroksylowego (OH- )

Rodniki hydroksylu są cząsteczkami dwuatomowymi, wysoce reaktywnymi o krótkotrwałym średnim okresie połowicznego zaniku 2 sekund ( średni okres połowicznego zaniku ozonu wynosi 6 minut).

Rodnik ten został odkryty w 1963 roku i z uwagi na swoją zdolność reakcji z wieloma zanieczyszczeniami w najniższej sferze nazywany jest często środkiem czyszczącym troposfery.

Odgrywa też znaczącą rolę w dekompozycji gazów cieplarnianych takich jak metan czy ozon.

Promienie słoneczne UV tworzą naturalne utleniacze, które oczyszczają powietrze, a co za tym idzie powierzchnie.

  • Naturalnie występujące rodniki hydroksylowe (·OH) powstają z pary H2O i reagują z promieniami UV

Utleniacze bezpiecznie zabijają mikroorganizmy, a także rozkładając lotne związki organiczne (LZO), neutralizują zapach

  • Stężenie w stanie stałym wynosi od 1 do 14 milionów cząsteczek/cm3
  • Wodorotlenki reagują z LZO, tworząc strumień silnych organicznych oksydantów.
  • Rozkłada LZO, aby ostatecznie wytworzyć CO2 i H2O

generatory hydroksylu

Rodnik hydroksylowy jest wytwarzany przez światło UV w spektrum 365nm-385nm – odbijające się od katalizatora z ditlenku tytanu (TIO2).

Kiedy wilgoć wchodzi w kontakt z procesem fotokatalitycznym, powstaje rodnik hydroksylowy (OH•). Następnie jest rozpraszany w zanieczyszczonym obszarze przez wentylator dużej prędkości rozkładający patogeny organiczne i nieorganiczne.

Hydroksyl jako neutralizator brzydkich zapachów

Oksydanty LZO reagują jak HO•, ale są bardziej stabilne.

Cyrkulacja w czasie procesu gwarantuje skuteczne rozkładanie LZO oraz mikroorganizmów.

•OH zabija bakterie, wirusy i zarodniki pleśni poprzez reakcję z lipidami, białkami, węglowodanami i innymi związkami organicznymi, które tworzą błonę komórkową, zakłócając jej funkcje.

Wewnętrzny wyciek zawartości komórek zabija mikroorganizmy.

Żywe organizmy ewoluowały tworząc ochronę przed naturalnym hydroksylem atmosferycznym.

więcej o hydroksylu: