Intensywne testy i badania naukowe wykazały, że rodnik hydroksylowy jest całkowicie nieszkodliwy dla ludzi i zwierząt, wykazując jednocześnie skuteczność podobną do ozonu.

Przy stężeniach zbliżonych do ozonu, pozostaje neutralny dla innych materiałów.

Jest zdolny do rozkładu substancji organicznych, ale w przeciwieństwie do ozonu również do rozkładu niektórych substancji nieorganicznych. Oczyszczanie hydroksylowe jest zdecydowanie ulepszoną metodą odkażania, w porównaniu do działań z zastosowaniem ozonu.

Rodnik hydroksylowy jest tak niestabilny, iż rozkłada się natychmiast po kontakcie z inną substancją. To właśnie jego wyjątkowo krótki okres połowicznego zaniku sprawia, że niemożliwe jest jego negatywne oddziaływanie na ludzi i zwierzęta.

Nasze urządzenia zostały przebadane i zatwierdzone przez

Amerykańską Rządową Agencję ds. Żywności i Leków (FDA USA)

Pamiętajmy, że w stosunku do ozonu tempo procesu działania hydroksylu jest wolniejsze. Warunkiem jego skutecznego działania jest również utrzymanie w danym pomieszczeniu 60% wilgotności względnej. Powód wymogu takiej wilgotności jest prosty – generator dzieli cząsteczkę wody na dwie części: rodnik wodorowy i rodnik hydroksylowy. Bez wody, a więc bez wilgoci nie powstaną rodniki hydroksylowe. Im większa wilgotność, tym więcej rodników hydroksylowych.

Należy także podkreślić, iż nie ma żadnego ryzyka negatywnego działania hydroksylu na materiały czy sprzęty znajdujące się w pomieszczeniu. Posiadamy wyniki badań, że hydroksyl nie wybiela, nie odbarwia ani nie przenika do tkanin.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badań (źródło Odorox)

Certyfikaty i dowody skuteczności